Cijfers

In 2013, in België

- Meer dan 90 % van de personen veroordeeld tot het uitvoeren van een werkstraf zijn mannen

- 80% van de veroordeelden voeren hun werkstraf uit, 20% niet of slechts gedeeltelijk (het openbaar ministerie neemt de beslissing om al dan niet de vervangende straf toe te passen)

- 70% van de veroordeelden zijn tussen 18 en 34 jaar oud

- 60% van de veroordeelden moeten tussen 46 en 105 uur presteren

- 40% van de inbreuken zijn verkeersinbreuken

- De FOD Justitie subsidieert 60 dispatchingsprojecten (18 nl en 42 fr) en 19 werkvloerprojecten (nl)

- 4247 prestatieplaatsen omkaderen werkstraffen (2061 nl en 2186 fr)

cijfers

Nationaal

Nieuwe werkstrafdossiers ontvangen door de Justitiehuizen

 
De nieuwe dossiers zijn de dossiers die tussen 1 januari en 31 december van elk jaar aan de Justitiehuizen worden overgemaakt (op nationaal niveau).

 

 
Vergelijking van de nieuwe dossiers 2012 en 2013 per maand

 

 
Indeling van de nieuwe dossiers ontvangen door de Justitiehuizen in 2013, Noord (37%) en Zuid (63%)

 

 

Indeling van de nieuwe dossiers ontvangen door de Justitiehuizen in 2013 per ressort

 

 
Indeling van de nieuwe dossiers 2013 per geslacht

 

 
Aantal nieuwe dossiers 2013 per leeftijd

 

 
Indeling van de nieuwe dossiers 2013 per gerechtelijke instantie op nationaal niveau

 

 
Indeling van de nieuwe dossiers 2013 per gerechtelijke instantie per regio

 

Regio Noord

 

Regio Zuid

 
Aantal en indeling van de nieuwe mandaten 2013 per feit op nationaal niveau (per mandaat kunnen meerdere feiten geregistreerd zijn)

 

 
Indeling van de nieuwe dossiers 2013 per feit op regionaal niveau (per mandaat kunnen meerdere feiten geregistreerd zijn)

 

Regio Noord

 

Regio Zuid

 
Indeling van de nieuwe dossiers 2013 met en zonder gedeeltelijk uitstel

 

 

 

Dossiers afgesloten in 2013 door de Justitiehuizen

 
Indeling afsluitingsredenen van de dossiers 2013 (slaagpercentage)

 

 
Vergelijking van de gemiddelde duur voor de uitvoering van een werkstrafdossier tussen 2012 en 2013

 

De gemiddelde duur aanvang is het gemiddeld aantal dagen bij een werkstrafdossier tussen de beslissingsdatum en de datum waarop het dossier opgenomen wordt door een justitiehuis. Binnen deze termijn wordt de termijn meegerekend waarop een vonnis in kracht van gewijsde treedt (termijn waarbinnen de werkstraf niet ter uitvoering mag worden gebracht).

De gemiddelde duur in wacht is het gemiddeld aantal dagen tussen het opnemen van het dossier door de justitiehuizen en het moment waarop een justitieassistent aangesteld wordt voor een dossier.

De gemiddelde duur actief is het gemiddeld aantal dagen tussen het moment dat een justitieassistent wordt aangesteld voor een dossier en het moment waarop het dossier wordt afgesloten.