Actieve veroordeelde

De veroordeelde levert een persoonlijke inspanning door te werken gedurende alle uren die door de rechter zijn uitgesproken.

Hij zet zijn school- of beroepsactiviteiten voort.

Hij behoudt zijn huisvesting en zijn familiale banden.

Hij voert zijn straf uit tijdens zijn vrije tijd; zijn vrije tijd wordt dus verminderd.